DLACZEGO WARTO WYBUDOWAĆ CIEPŁY KOMINEK AKUMUALCYJNY

Kominki akumulacyjne (tzw. ciepłe kominki), dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów, nie doprowadzają do przegrzania salonu, ponieważ każdy nadmiar ciepła jest wyłapywany przez masę akumulacyjną kominka. Po zakumulowaniu ciepła, ogień wygasa, a zabudowa kominkowa przez wiele godzin jest ciepła. Do ciepłych kominków stosuje się często specjalne wkłady kominkowe tzw. piecokominki, które mają małe szybki (najczęściej podwójne). Na ogół, przy dwukrotnym dokładaniu drewna na dobę, użytkownik ma ciepłą zabudowę kominkową całą dobę. Charakterystyczne jest to, że ogrzewanie nie odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza. Cała zabudowa kominkowa długo emituje ciepło – jest to zdrowsze i neutralne dla alergików. W konsekwencji nie ma żadnych kratek wlotowych i wylotowych na zabudowie kominkowej. Do wkładów kominkowych (także piecokominków) stosuje się dopływ powietrza bezpośrednio do palenisk, ale bardzo ważne jest to, że dopływ musi być szczelnie zamknięty po wypaleniu się drewna. By użytkownik nie zapomniał o zamknięciu dopływu powietrza z zewnątrz i spowodował w konsekwencji wyziębienia masy akumulacyjnej kominka, najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie sterowników z elektronicznie regulowaną przepustnicą dopływu powietrza. Osiąga się w takim przypadku sporą oszczędność opału. Poza tym, należy zaznaczyć, iż specjalne nakładki akumulacyjne w kształcie kręgów, które instaluje się bezpośrednio na wylocie dymowym wkładu kominkowego, powodują, iż energia cieplna gorących spalin jest akumulowana w zabudowie kominkowej, a w konsekwencji nie jest marnotrawiona (nie ucieka w komin).

Są różne rodzaje systemów akumulujących ciepło z kominków. Można wyodrębnić sześć podstawowych grup rozwiązań – od najbardziej prostych do najbardziej specjalistycznych, które dają najlepsze efekty.

NAJPROSTSZY KOMINEK AKUMULACYJNY

Stosujemy standardowe wkłady kominkowe, ale zabudowa kominkowa wykonana jest ze specjalistycznych materiałów, które kumulują ciepło (płyty szamotowe). W tym wariancie muszą być zainstalowane kratki (konwekcja powietrza). Dopływ powietrza powinien być zamykany po wypaleniu się drewna, oczywiście można zastosować sterownik z elektronicznie regulowaną przepustnicą dopływu powietrza do spalania.

PROSTY KOMINEK AKUMULACYJNY Z ODZYSKIEM ENERGII Z DYMU

Stosujemy standardowe wkłady kominkowe i zaopatrujemy je w różnego rodzaju nakładki-krążki, które mają na celu odzysk ciepła ze spalin. Na zabudowie kominkowej, wykonanej z płyt szamotowych, występują kratki konwekcyjne powietrza, dopływ powietrza powinien być bezwzględnie zamykany po wypalenia się drewna za pomocą sterownika.

PIECOKOMINEK Z KRĄŻKAMI ODZYSKUJĄCYMI ENERGIĘ Z DYMU

Stosujemy zamiast wkładów kominkowych, tak jak w poprzedniej grupie, bardzo wydajne piecokominki (mają małe, podwójne szyby, są głębokie), które są w stanie wytworzyć bardzo wysoką temperaturę. W efekcie masa akumulacyjna w postaci kręgów na piecu wokół przyłącza dymowego oraz szamotowe ścianki zabudowy kominkowej mogą zakumulować więcej energii. W tym wariancie nie jest konieczne instalowanie jakichkolwiek kratek na kominku. Konieczny jest natomiast sterownik, który będzie chronił zakumulowaną wcześniej energię.

NIEWIELKI CIEPŁY KOMINEK Z KANAŁAMI

Stosujemy wkłady kominkowe z podwyższoną temperaturą spalin, do których podłącza się zestaw szamotowych kanałów dymowych. Dym, zanim trafi do komina, przebiega przez te kanały i skutecznie oddaje swoją energię. Zabudowa kominkowa jest wykonana z płyt szamotowych, dopływ powietrza musi być zamykany po wypaleniu się drewna za pomocą sterownika. Cała bryła zabudowy kominkowej jest ciepła, nawet wiele godzin po wygaśnięciu ognia w palenisku.

ROZBUDOWANY KOMINEK AKUMULACYJNY Z KANAŁAMI

Zamiast wkładów kominkowych, jak w poprzedniej grupie, stosuje się piecokominki. Dzięki ich bardzo wysokiej temperaturze spalania), można zaprojektować bardzo rozległe kanały szamotowe, które mogą graniczyć nawet z kilkoma pomieszczeniami. W tego typu kominku, tworzy się ciepłe siedziska, zapiecki i przypiecki. W tym wariancie nie stosuje się kratek na zabudowie kominkowej, cała bryła kominka jest zamknięta i w całości emituje przyjemne ciepło na zasadzie promieniowania. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i energooszczędnych rodzajów kominka.

ZDUŃSKIE PALENISKO SZAMOTOWE Z KANAŁAMI (GRUNDOFEN)

Podobnie jak w poprzedniej grupie, kominek może być ciekawie rozbudowany i może posiadać bardzo długie kanały szamotowe. Różnica jednak jest taka, iż zamiast piecokominka stosuje się zduńskie palenisko szamotowe z oddzielnie osadzonymi drzwiami z szybą. W efekcie, masa akumulacyjna kominka jest największa, a co za tym idzie, kominek posiada ogromny potencjał grzewczy.

KOMINKI KAFLOWE – IDEALNE DO AKUMUALCJI CIEPŁA

Nie tylko bardzo indywidualny wygląd, ale także właściwości kafli kominkowych, decydują o tym, iż kominki kaflowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie akumulacji ciepła. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany kominek kaflowy potrafi utrzymywać przyjemne ciepło nawet 12 godzin, po wygaśnięciu ognia w palenisku

Doradcy techniczni w zakresie kominków

Click to access the login or register cheese