SYSTEMY KOMINOWE STALOWE JEDNOŚCIENNE

Gdy chcesz zabezpieczyć swój istniejący komin z cegły, albo go wykorzystać do pobrania powietrza

NIKO STS RUND/OVAL B

Gdy masz kominek, kocioł gazowy lub na drewno

Stalowe systemy kominowe jednościenne, popularnie nazywane wkładami kominowymi, służą do zabezpieczenia istniejącego komina ceglanego przed żrącym, kwasowym kondensatem, który skrapla się w kominie i ścieka po jego wewnętrznych ściankach. W tym celu stworzyliśmy system kominowy NIKO STS RUND B o przekroju okrągłym (do kominów okrągłych) oraz analogiczny system NIKO STS OVAL B z przekrojem owalnym (do kominów prostokątnych). Każdy z systemów jest wykonany z blachy kwasoodpornej i dostosowany do wszelkich urządzeń grzewczych na gaz, olej i drewno. Montaż jest bardzo prosty, ponieważ łączenia wszystkich elementów są kielichowe, bez żadnych opasek. Gwarancja wynosi 10 lat.
Więcej informacji technicznych znajdziesz tutaj:

NIKO STF RUND/OVAL B

Gdy masz kocioł na węgiel lub groszek

Stalowe systemy kominowe jednościenne, popularnie nazywane wkładami kominowymi, służą do zabezpieczenia istniejącego komina ceglanego przed żrącym, kwasowym kondensatem, który skrapla się w kominie i ścieka po jego wewnętrznych ściankach oraz przed bardzo wysoką temperaturą. W tym celu stworzyliśmy system kominowy NIKO STF RUND B o przekroju okrągłym (do kominów okrągłych) oraz analogiczny system NIKO STF OVAL B z przekrojem owalnym (do kominów prostokątnych). Każdy z systemów jest wykonany z blachy żaroodpornej i dostosowany do wszelkich urządzeń grzewczych na paliwa stałe, oprócz koksu i miału. Montaż jest bardzo prosty, ponieważ łączenia wszystkich elementów są kielichowe, bez żadnych opasek. Gwarancja wynosi 2 lata.
Więcej informacji technicznych znajdziesz tutaj:

NIKO STS KONDI B

Gdy masz kocioł gazowy kondensacyjny

System kominowy jednościenny NIKO STS KONDI B zapewnię szczelne i bezpieczne odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych. Jednościenny system NIKO STS KONDI B łatwo można połączyć z dwuściennym – NIKO STS LUFT B. W takiej sytuacji elementy jednościenne są instalowane w istniejącym kominie z cegły, a dwuścienne stanowią przyłącze spalinowo-powietrzne, czyli odcinek między kotłem z zamknięta komorą spalania a kominem. Warto zaznaczyć, iż każde łączenie zaopatrzone jest w specjalną uszczelkę silikonową, która zapewnia, iż wilgoć i kondensat nie wydostaną się na zewnątrz komina. Gwarancja wynosi 10 lat.
Więcej informacji technicznych znajdziesz tutaj:

Doradcy techniczni w zakresie kominów