Czy komin musi być ocieplony?

Kominy muszą być ocieplone w odcinkach zimnych, czyli na przykład: ponad dachem, gdy przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia, a także oczywiście, gdy są zainstalowane na zewnątrz. Oprócz tego, ocieplanie kominów jest uzależnione od wymogów...

Czy potrzebny jest daszek kominowy?

Wielu klientów instaluje daszek na szczycie swojego komina, z przekonaniem, iż pełni on bardzo ważną rolę. Okazuje się jednak, iż daszek jest najczęściej elementem zbędnym. Każdy komin stalowy musi mieć odskraplacz, czyli element na dnie komina, którego zadaniem jest odprowadzenie wody z komina. Biorąc pod uwagę, iż dekiel (kapelusz) daszka nie może być zbyt duży, w niewielkim stopniu ogranicza on wpadanie deszczu do komina. Wadą każdego daszka jest to, iż może powodować cofki dymu, szczególnie w fazie rozpalania, gdy instalacja kominka i komina jest jeszcze...

Czy kominy powinny być z kanałami wentylacyjnymi?

Zgodnie z przepisami, każdy dom, czy mieszkanie, musi posiadać wentylację nawiewno-wywiewną. Jeżeli chodzi o nawiew to funkcję tą pełni tzw. mikrowentylacja okien (rozszczelnianie okien). Do wywiewu njezbędne są kanały wentylacyjne, których zadaniem jest odprowadzenie zużytego powietrza oraz ewentualnych gazów, które mogą powstać w procesie spalania różnych opałów. Kratki wentylacyjne montuje się na ogół w łazienkach, kuchniach, garażu, salonie kominkowym, kotłowni. Dlatego też, przy doborze komina, warto zwrócić uwagę na takie systemy kominowe, które jednocześnie zapewniają odprowadzenie dymu i spalin (z kominka oraz kotła), a także posiadają kanały wentylacyjne. W naszej ofercie bardzo popularny jest system kominowy ceramiczny NIKO UNI z kanałem wentylacyjnym. Coraz więcej nowych domów zawiera już wentylację mechaniczną, czyli tzw. rekuoerację, która jest wspaniałym rozwiązaniem gwarantującym czystość powietrza w domu, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń grzewczych, a także spory odzysk...

Jaka średnica komina jest wymagana do kominka?

Każdy kominek musi być podłączony do drożnego systemu kominowego o prawidłowych parametrach. Jednym z tych parametrów jest średnica komina lub jego przekrój. W przypadku średniej wielkości kominków, na ogół, idealny komin ma średnicę 200mm (stalowy lub ceramiczny) lub przekrój prostokątny o wymiarach 27/14cm (cegła na pół cegły). Oczywiście dobór optymalnej średnicy jest wypadkową większej ilości determinantów, zachęcamy zatem do kontaktu z naszymi...

Czy komin zewnętrzny musi być izolowany?

Odcinki komina usytuowane na zewnętrz powinny być bezwzględnie ocieplone. Generalnie, izolacja kominowa zapobiega skraplaniu się spalin i dymu w kominie, czyli występowaniu tzw. punktu rosy. Jeżeli komin jest solidnie ocieplony, to w porze zimowej, pomimo niskich temperatur powietrza, spaliny nie zdążą się mocno wyziębić. W konsekwencji nie ma żadnych perturbacji w ciągu kominowym. Dodatkowo, należy także zwrócić uwagę na to, iż izolacja kominowa zapobiega przedostawaniu się wysokich temperatur na zewnątrz, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczną...
Płyta CD z naszymi kominkami

Płyta CD z naszymi kominkami

Niedawno wydaliśmy kolejną edycję płyty CD, która zawiera ponad 60 naszych ciekawych realizacji kominków. Co jest najważniejsze, wszystkie zdjęcia zostały wykonane w już zaaranżowanych wnętrzach naszych klientów. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym otrzymaniem tej płyty CD, prosimy o krótkiego maila z adresem. Życzymy miłego oglądania i cennych...
Pożar sadzy w kominie

Pożar sadzy w kominie

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina. W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy: wykonują połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku, wygasić ogień w piecu, kominku, zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie), przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń, zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku, udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom. WAŻNE ! NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad). Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi: I. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(Dz....
Kominy – Polska norma

Kominy – Polska norma

UKD 624.027 POLSKA NORMA Numer: PN-89/B-10425 Tytuł: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Grupa ICS:91.060.40 91.140.30 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne i badania wykonywane przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, murowanych z cegły, zwanych dalej przewodami. 1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy przewodów w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Norma nie dotyczy przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń grzejnych o mocy powyżej 45 kW i przewodów zbiorczych. 2. PODZIAŁ W zależności od funkcji, jakie spełniają przewody rozróżnia się następujące ich rodzaje: a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych trzonów kuchennych i pieców ogrzewczych, b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, c) przewody wentylacyjne indywidualne o jednym wlocie, odprowadzające powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku, d) przewody dymowe awaryjne. 3. WYMAGANIA 3.1. Dokumentacja. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną. 3.2. Materiały 3.2.1. Cegła. Do wykonywania przewodów należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy 150 lub 100 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 150 wg PN-75/B-12003 do wykonywania przewodów wentylacyjnych. 3.2.2. Zaprawy. W zależności od nośności muru z przewodami należy stosować zaprawy o markach od 1,5 do 3,0. Zaleca się stosowanie zapraw wg PN-90/B-14501. 3.3. Wykonanie przewodów 3.3.1. Drożność. Przewody powinny być drożne na całej swej długości. 3.3.2. Prowadzenie przewodów 3.3.2.1. Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji technicznej (rys. 1). Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0 ÷ 1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnymi drzwiczkami wykonanymi...
Zasady eksploatacji kominków i kominów

Zasady eksploatacji kominków i kominów

Wkłady kominkowe Należy stosować się do zaleceń producenta wkładu kominkowego. W przypadku niektórych wkładów kominkowych z drzwiami podnoszonymi do góry, użytkownik jest zobowiązany do smarowania mechanizmu podnoszenia drzwi do góry, przy użyciu smaru co najmniej raz w ciągu sezonu grzewczego. Najwygodniej przeprowadzić tą czynność przy opuszczonych drzwiach wkładu kominkowego. Smar należy nanosić w obrębie wałków, po których przesuwają się linki mechanizmu podnoszenia drzwi do góry. Istnieje możliwość zlecenie serwisu wkładu kominkowego dla CENTRUM KOMINA. Drewno używane do palenia powinno być wysezonowane, pochodzące tylko i wyłącznie z drzew liściastych. W celu rozpalenia w kominku należy otworzyć dopływ powietrza do paleniska (suwak w dolnej części fasady wkładu kominkowego) oraz szyber (jeżeli występuje). W przypadku problemów z rozpaleniem, należy w jakiś sposób rozszczelnić pomieszczenie, w którym znajduje się kominek np. poprzez otwarcie okna, drzwi lub napowietrznika pod lub nad okiennego. W celu przyspieszenia rozpalania można, pod ciągłym nadzorem, lekko uchylić drzwi wkładu kominkowego tak, by kominek zassał więcej powietrza do spalania. W niektórych wkładach można także lekko wyciągnąć szufladę popielnika. Gdy kominek zaopatrzony jest w sterownik z elektronicznie sterowaną przepustnicą, należy wcisnąć „Start” na wyświetlaczu lub manualnie otworzyć przepustnicę na 100% (w takich przypadkach zawsze suwak dopływu powietrza we wkładzie kominkowym musi być otwarty). W przypadku kominków z kanałami szamotowymi (masą akumulacyjną), przy zastosowaniu klapy rozpałowej, należy nakierować dym na krótką drogę do komina. Dopiero po mocnym rozgrzaniu całej instalacji, należy nakierować dym na kanały szamotowe, poprzez przesunięcie uchwytu klapy rozpałowej. W celu zmniejszenia tempa spalania drewna i ograniczenia strat ciepła, należy po dobrym rozpaleniu zamknąć szyber, a także częściowo lub całkowicie przymknąć regulację dopływu powietrza do spalania. W przypadku zastosowania sterownika,...
Wiosenna promocja kominków z montażem w całej Polsce

Wiosenna promocja kominków z montażem w całej Polsce

Jak co roku w drugiej połowie marca, ruszamy z wiosennymi promocjami na kominki! Wiosna jest znakomitym okresem do zamówienia kominka, ze względu na najniższe ceny w porównaniu z innymi okresami. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi – naprawdę warto! Większość promocji znajdziecie Państwo w dziale SKLEP w rubryce WIOSENNE PROMOCJE. Zamieściliśmy tam dużą liczbę różnorodnych kominków z kompleksowym montażem w całej Polsce. Co najważniejsze, w promocji wiosennej, są zrówno kominki tańsze, jak i droższe – z najlepszymi niemieckimi wkładami kominkowymi. W rubryce SUPER OKAZJE znajdziecie Państwo z kolei, kilka niezwykle atrakcyjnych ofert na pojedyncze wkłady kominkowe i piecyki. Wiosna bowiem jest dla nas okresem wymiany wystawek. Serdecznie zapraszamy – jesteśmy do Państwa dyspozycji....
Zawody strongmenów na Litwie

Zawody strongmenów na Litwie

Marka KOMINY NIKO była flagową marką międzynarodowych zawodów Winter Baltic Strongman competition 2015, które odbyły się niedawno na Litwie. Kominy NIKO są bowiem kojarzone z solidnością i siłą. Zawody strongmenów były transmitowane i szeroko komentowane we wszystkich krajach...
„Targujemy się” w całej Europie

„Targujemy się” w całej Europie

W latach 2013-2014 uczestniczyliśmy jako wystawcy w najważniejszych imprezach targowych w Europie – w Sztokholmie (zdjęcie), Berlinie, Wiedniu, Poznaniu, Essen, Dortmundzie, Kownie. Nasza marka NIKO jest kojarzona z wysokojakościowymi kominami systemowymi oraz kominkami. Serdecznie zapraszamy do...
Click to access the login or register cheese