Zasady eksploatacji kominków i kominów

Zasady eksploatacji kominków i kominów

Wkłady kominkowe

Należy stosować się do zaleceń producenta wkładu kominkowego. W przypadku niektórych wkładów kominkowych z drzwiami podnoszonymi do góry, użytkownik jest zobowiązany do smarowania mechanizmu podnoszenia drzwi do góry, przy użyciu smaru co najmniej raz w ciągu sezonu grzewczego. Najwygodniej przeprowadzić tą czynność przy opuszczonych drzwiach wkładu kominkowego. Smar należy nanosić w obrębie wałków, po których przesuwają się linki mechanizmu podnoszenia drzwi do góry. Istnieje możliwość zlecenie serwisu wkładu kominkowego dla CENTRUM KOMINA. Drewno używane do palenia powinno być wysezonowane, pochodzące tylko i wyłącznie z drzew liściastych. W celu rozpalenia w kominku należy otworzyć dopływ powietrza do paleniska (suwak w dolnej części fasady wkładu kominkowego) oraz szyber (jeżeli występuje). W przypadku problemów z rozpaleniem, należy w jakiś sposób rozszczelnić pomieszczenie, w którym znajduje się kominek np. poprzez otwarcie okna, drzwi lub napowietrznika pod lub nad okiennego. W celu przyspieszenia rozpalania można, pod ciągłym nadzorem, lekko uchylić drzwi wkładu kominkowego tak, by kominek zassał więcej powietrza do spalania. W niektórych wkładach można także lekko wyciągnąć szufladę popielnika. Gdy kominek zaopatrzony jest w sterownik z elektronicznie sterowaną przepustnicą, należy wcisnąć „Start” na wyświetlaczu lub manualnie otworzyć przepustnicę na 100% (w takich przypadkach zawsze suwak dopływu powietrza we wkładzie kominkowym musi być otwarty). W przypadku kominków z kanałami szamotowymi (masą akumulacyjną), przy zastosowaniu klapy rozpałowej, należy nakierować dym na krótką drogę do komina. Dopiero po mocnym rozgrzaniu całej instalacji, należy nakierować dym na kanały szamotowe, poprzez przesunięcie uchwytu klapy rozpałowej. W celu zmniejszenia tempa spalania drewna i ograniczenia strat ciepła, należy po dobrym rozpaleniu zamknąć szyber, a także częściowo lub całkowicie przymknąć regulację dopływu powietrza do spalania. W przypadku zastosowania sterownika, dopływ powietrza regulowany jest automatycznie. Podczas pierwszych kilku dni palenia, w kominku występuje nieprzyjemny zapach, a także zadymienie pomieszczenia. Należy zatem obficie wietrzyć pokój, w którym znajduje się kominek. W efekcie przepalania się kominka mogą powstać żółte naloty przy wyjściach z gorącym powietrzem, czyli przy kratkach lub anemostatach sufitowych. Przepalanie kominka trwa na ogół 2-4 dni. Jeżeli użytkownik kominka pali mało intensywnie, to nieprzyjemny zapach może utrzymywać się bardzo długo. Wspomniany nieprzyjemny zapach może także powstawać, po okresach dłuższego nie palenia. Nie można przegrzewać wkładu kominkowego, czyli palić w nim tylko i wyłącznie z otwartym dopływem powietrza do spalania i szybrem (na pełnym ogniu). Szyba wkładu kominkowego może ulec zabrudzeniu, które jest tym większe im bardziej mokre drewno jest używane. Szyba kominkowa może się częściowo „samo oczyszczać”, przy wyższej temperaturze wewnątrz paleniska. Jeżeli wzrost temperatury wewnątrz paleniska nie powoduje wyczyszczenia szyby należy ją umyć z wykorzystaniem specjalistycznych płynów do czyszczenia szyb kominkowych lub popiołem, który pozostanie po spaleniu drewna. Nie należy czyścić szyby, gdy jest ona gorąca. Na ogół szyby boczne we wkładach kominkowych narażone są na większe zabrudzenia. Przy stosowaniu środków chemicznych do czyszczenia szyb kominkowych, należy zabezpieczyć wszystkie uszczelki we wkładzie kominkowym przy szybie, by nie nasiąkły stosowanym preparatem. Gdy uszczelki nasiąkną jednak środkiem chemicznym, to mogą one stwardnieć i nie spełniać swojej roli, a w niektórych przypadkach doprowadzić do pęknięcia szyby. Nie można ponadto stosować jakichkolwiek środków chemicznych na elementy stalowe wkładu kominkowego, piecokominka i piecyka wolnostojącego. Konsekwencją stosowania środków chemicznych są rodzawe naloty na kominku, które mogą się także pojawić w przypadku działania wilgoci na kominek. Lekkie uszkodzenia i miejsca z rdzawymi nalotami, można malować farbami żaroodpornymi. Drewno kominkowe należy wkładać do paleniska ostrożnie i dokładnie tak, by nie spowodować przesunięcia wkładu, zbicia szyby lub uszkodzenia szamotu (jeżeli występuje). Żaden z producentów wkładów kominkowych na świecie nie daje gwarancji na szyby kominkowe (wyjątkiem jest niemiecki Spartherm – pół roku gwarancji). Podczas palenia nie należy pod żadnym pozorem otwierać wkładu kominkowego bez wcześniejszego otworzenia szybra. W celu otworzenia drzwi kominkowych należy najpierw otworzyć szyber i suwakiem dopływ powietrza do spalania, następnie lekko uchylić drzwi wkładu, poczekać kilka sekund, po czym delikatnie otwierać do oczekiwanej pozycji drzwi. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć przedostawania się dymu do pomieszczeń. Nie należy otwierać drzwi wkładu kominkowego w początkowej fazie palenia, gdy palenisko i komin są jeszcze zimne, bo może spowodować to wydostawanie się dymu do pomieszczeń. Pierwsze otwarcie drzwi wkładu kominkowego powinno odbyć się wtedy, gdy cały kominek jest już mocno rozgrzany (na ogół po 30-60 minutach palenia). Należy dbać o drożność rury doprowadzającej powietrze do spalania. Należy dbać o czystość i drożność kratek konwekcyjnych zainstalowanych w zabudowie kominkowej, a także szczelin, które pełnią rolę konwekcji powietrza w obrębie zabudowy kominkowej. Nie dotyczy to kominków budowanych w technologii Hypocaustum – bez kratek konwekcyjnych. W przypadku, gdy w domu zainstalowana jest rekuperacja (wentylacja mechaniczna), należy zadbać o jej sprawność, ponieważ źle zaprojektowana lub wykonana rekuperacja może spowodować problemy w eksploatacji kominka (utrudnienie w rozpalaniu, powtarzające się zadymianie pomieszczeń, przegrzewanie wkładu kominkowego oraz zabudowy kominkowej, pękanie szyb, szamotów wewnątrz paleniska, a także pękanie zabudowy kominkowej). Po dłuższej przerwie w paleniu (minimum 1 miesiąc) lub po remontach należy dokładnie odkurzyć wnętrze zabudowy kominkowej, ponieważ w innym przypadku może dojść do powstawania nieprzyjemnych zapachów podczas palenia.

Zabudowa kominkowa

Drewniane belki kominkowe są specjalnej konstrukcji, która zapobiega ich rozszczelnieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Co pewien czas należy konserwować belkę drewnianą, pokrywając ją wysokiej klasy lakierobejcą. Czyszczenie piaskowca odbywa się za pomocą wody i pędzla, a także ewentualnie drugiego kawałka piaskowca. W celu ograniczenia brudzenia piaskowca, można go zaimpregnować preparatem BF-2. Elementy kamienne są materiałem naturalnym i podczas eksploatacji, mogą pojawić się drobne pęknięcia, które nie pogarszają ich jakości. Elementy z trawertynu żywicowanego mogą lekko matowieć podczas eksploatacji. Co pewien czas można czyścić kamień rozpuszczalnikiem, a także impregnować preparatem Krystalizer.

Rozprowadzenie gorącego powietrza (DGP)

Turbina gorącego powietrza powinna być zawsze wypoziomowana, a w pomieszczeniu, w którym się znajduje, musi być zapewniony dopływ i odpływ (przewiew) powietrza. W celu wygłuszenia, turbina powinna być umiejscowiona na kawałku wełny z ekranem aluminiowym. Nie zaleca się obniżania prędkości obrotów turbiny, poprzez zastosowanie specjalnego modulatora obrotów, ponieważ skraca się jej żywotność. Nie zaleca się stosowania filtrów w instalacji DGP z uwagi na znaczne pogorszenie efektywności całego systemu. Jeżeli istnieje potrzeba ogrzania w większym stopniu pomieszczeń objętych dystrybucją gorącego powietrza, czyli innych niż salon kominkowy, należy ustawić na potencjometrze turbiny jak najniższą temperaturę np. 30 stopni. W takim przypadku turbina będzie pracowała częściej i prześle więcej gorącego powietrza do innych pomieszczeń. Jeżeli istnieje potrzeba ogrzania przede wszystkim salonu, w którym stoi kominek, należy ustawić wyższą temperaturę, co w efekcie spowoduje ograniczenie czasu pracy turbiny i przesłanie mniejszej ilości gorącego powietrza do innych pomieszczeń. Inną możliwością regulowania dopływu gorącego powietrza do konkretnych pomieszczeń jest zamykanie i otwieranie anemostatów sufitowych lub kratek z żaluzjami. W przypadku dużego zapotrzebowania na gorące powietrze w konkretnym pomieszczeniu, można całkowicie wykręcić (usunąć) „grzybek” anemostatu. Należy zawsze pozostawić jeden anemostat, bądź kratkę otwartą. W przypadku wyższych pomieszczeń, gdy anemostat jest umiejscowiony w suficie, można wykręcić jego dekiel (środkowa część) w celu wzmocnienia wypływu strumienia gorącego powietrza. Należy systematycznie czyścić turbinę gorącego powietrza, szczególnie w przypadkach, gdy wpadną do niej jakiekolwiek zanieczyszczenia. Nie należy usuwać izolacji z rur termofonicznych, ani zmieniać ich lokalizacji powodując niepotrzebne zagięcia. Jeżeli przez przypadek uszkodzona zostanie izolacja lub płaszcz zewnętrzny rury termofonicznej, należy zakleić uszkodzenie specjalną wysokotemperaturową taśmą aluminiową.

W przypadku niskiej temperatury w nieogrzewanych strychach (poddaszach), może dochodzić do skraplania się gorącego powietrza w rurach termofonicznych. Nie jest to zjawisko świadczące o wadzie systemu DGP. W takiej sytuacji, użytkownik musi spowodować powstanie wyższej temperatury na poddaszu lub dodatkowo zaizolować rury termofoniczne, w celu wyeliminowania tego zjawiska.

Instalacja C.O i C.W.U.

Każde podłączenie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinno odbywać się przez wykwalifikowanego hydraulika, który powinien dokonywać systematycznych przeglądów.

Komin

Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do czyszczenia kominów dymowych i spalinowych cztery razy w roku, a kominów wentylacyjnych – dwa razy w roku. Warto zadbać o to, by kominy czyszczone były przez mistrzów kominiarskich, którzy powinni pozostawać u zleceniodawców stosowne potwierdzenie. Należy zapewnić dostęp do szczytu komina w celu jego czyszczenia. Gdy nie ma dostępu do szczytu komina, należy zaopatrzyć go w górną wyczystkę (na ogół na strychu). Każdy komin powinien być zaopatrzony w wyczystkę dolną, która służy do usuwania zanieczyszczeń w kominie. Należy systematycznie czyścić przyłącze dymowe kominka, czyli odcinek łączący komin z kominkiem. W takim przypadku powinno się wyjąć płytę deflektora z wkładu kominkowego i poprzez króciec dymowy, od środka wkładu, wyczyścić przyłącze dymowe kominka. Jeżeli istnieje taka możliwość, można wyczyścić przyłącze dymowe kominka poprzez rewizję znajdującą się na kolanku przyłącza dymowego. Wyczystka kominowa powinna być zawsze zamknięta, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do czyszczenia komina. Nie wolno stosować materiałów do wypalania sadzy w kominie, ani w żaden inny sposób wywoływać samozapłonu sadzy w kominie. W każdym pomieszczeniu, gdzie zainstalowane jest urządzenie grzewcze np. kominek, kocioł C.O., musi być drożny kanał wentylacyjny. Nie należy w żadnym przypadku zasłaniać kratki wentylacyjnej. W przypadku gdy kanał wentylacyjny nie odbiera zużytego powietrza, a nadmuchuje powietrze z zewnątrz, należy rozszczelnić dane pomieszczenie, a gdy to nie poskutkuje, należy zwrócić się o ekspertyzę do mistrza kominiarskiego.

Uwagi końcowe

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z kominkiem lub kominem, należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek zawartych w instrukcjach kominkowych oraz innych urządzeń, które zostały u Państwa zainstalowane.

Click to access the login or register cheese